Strona główna

Co gdzie załatwiać ?

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

DZIAŁ ROZLICZEŃ MEDIÓW

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

DZIAŁ EKSPLOATACJI

DZIAŁ TECHNICZNY

Dyrekcja


Ważne telefony

Stan licznika


Prześlij stan licznika poprzez nasz formularz internetowy
.

O firmie

  
  

"ADMIROM - 5" Spółka z o.o. powstała w styczniu 2000 roku. Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu przy ulicy Manganowej 7/1-2. Zarządzamy 250 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz kilkoma osiedlami developerskimi. Powierzone nam zasoby obsługujemy w zakresie administracyjno-prawnym, finansowym, dbamy o właściwą eksploatację i konserwację budynków, usuwamy awarie, przeprowadzamy remonty i modernizację budynków oraz przeglądy budowlane.
Zapewniamy mieszkańcom dostawy wody, ciepła i energii elektrycznej. 
Spółka zatrudnia 20 wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie licencje oraz uprawnienia techniczne, księgowe i prawne.

Dzięki kompleksowemu skomputeryzowaniu prac biurowych oraz precyzyjnemu, specjalistycznemu oprogramowaniu rozliczenia finansowe są przeprowadzane na bieżąco, co pozwala na ciągłą kontrolę wnoszonych opłat i ponoszonych kosztów.

W celu zapewnienia właściwej obsługi, firmy utrzymujące czystość i porządek, wywożące śmieci, dokonujące przeglądów gazowych, kominiarskich, przeciwpożarowych i elektrycznych oraz przeprowadzające naprawy i remonty, wyłaniamy w drodze przetargów oraz konkursów ofert.
Ceny naszych usług należą do jednych z niższych we Wrocławiu.
Zawsze chętnie wysłuchujemy uwag i wniosków obsługiwanych przez nas mieszkańców. Współpracujemy z wyłonionymi sposród właścicieli członkami Zarządów oraz przedstawicielami Wspólnot. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronach naszego serwisu internetowego.
 

  

DANE Z WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
"ADMIROM-5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpis do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000046549

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
REGON: 932110112

Siedziba: Polska, woj. Dolnośląskie, powiat M. Wrocław, gmina M. Wrocław, miejscowość Wrocław
Adres: ul. Manganowa 7/1-2, 53-441 Wrocław

Filia: ul. Kamieńskiego 229/U2, 51-124 Wrocław

Podstawowy przedmiot działalności:

 

68.32.11

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (mieszkalne)

68.32.13

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (niemieszkalne)

Copyright by IT MAGIC