Admirom-5

Admirom-5

ADMIROM-5
zarządca wspólnot mieszkaniowych

W związku z nadal trwającym zagrożeniem epidemicznym informujemy, że zostało otwarte nasze biuro przy ul. Manganowej 7/1-2 w godzinach od 7.30 do 15.00 w ograniczonym zakresie w celu kontaktowania się z mieszkańcami.

Ponadto zapraszamy do kontaktowania się telefonicznie i e-mailowo.

 

"ADMIROM-5" Spółka z o.o. powstała w styczniu 2000 roku. Zarządzamy 230 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz kilkoma osiedlami developerskimi. Powierzone nam zasoby obsługujemy w zakresie administracyjno-prawnym, finansowym, dbamy o właściwą eksploatację i konserwację budynków, usuwamy awarie, przeprowadzamy remonty i modernizację budynków oraz przeglądy budowlane. Zapewniamy mieszkańcom dostawy wody, ciepła i energii elektrycznej. Spółka zatrudnia 20 wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie licencje oraz uprawnienia techniczne, księgowe i prawne.

Dzięki kompleksowemu skomputeryzowaniu prac biurowych oraz precyzyjnemu, specjalistycznemu oprogramowaniu rozliczenia finansowe są przeprowadzane na bieżąco, co pozwala na ciągłą kontrolę wnoszonych opłat i ponoszonych kosztów. W celu zapewnienia właściwej obsługi, firmy utrzymujące czystość i porządek, wywożące śmieci, dokonujące przeglądów gazowych, kominiarskich, przeciwpożarowych i elektrycznych oraz przeprowadzające naprawy i remonty, wyłaniamy w drodze przetargów oraz konkursów ofert.

Ceny naszych usług należą do jednych z niższych we Wrocławiu. Zawsze chętnie wysłuchujemy uwag i wniosków obsługiwanych przez nas mieszkańców. Współpracujemy z wyłonionymi spośród właścicieli członkami Zarządów oraz przedstawicielami Wspólnot. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronach naszego serwisu internetowego.

Dane z wypisu KRS:

"ADMIROM-5" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000046549 
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
REGON: 932110112 

Siedziba: Polska, woj. dolnośląskie
Adres: ul. Manganowa 7/1-2, 53-441 Wrocław 
Filia: ul. Kamieńskiego 229/U2, 51-124 Wrocław

Podstawowy przedmiot działalności: 
68.32.11 Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (mieszkalne) 
68.32.13 Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (niemieszkalne)

pobierz krs_padziernik.pdf krs_padziernik.pdf

© 2021 "ADMIROM-5" Sp. z o.o. | Zaloguj się | | Zarejestruj | Systemy CMS Telvinet.pl