USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Dział rozliczeń mediów

> rejestracja odczytów liczników, rozliczanie mediów, prognozowanie zużycia

przekazywanie odczytów wodomierzy - przyjmuje w pok. 1, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7:30 - 15:00
tel. 71 362 17 88 wewn. 2, tel. 71 362 28 61 wewn. 2, e-mail: liczniki@admirom-5.wroc.pl

Zakres obowiązków:
- rejestracja odczytów liczników - wodomierzy, ciepłomierzy
- rozliczanie mediów
- prognozowanie zużycia
- udzielanie wyjaśnień

Dział księgowości i administracji

> ewidencja właścicieli i lokali, księgowość wspólnot, rozliczenie zaliczek i kosztów

przyjmuje w pok. nr 3, w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach 7:30 - 15:00
tel. 71 362 17 88 wewn. 5, tel. 71 362 28 61 wewn. 5

Zakres obowiązków:
- ewidencja właścicieli lokali
- księgowość Wspólnot Mieszkaniowych
- naliczanie opłat
- ewidencja wpłat
- rozliczanie zaliczek i kosztów
- udzielanie wyjaśnień

Rozliczanie kontrahentów - tel. 512971243

Dział windykacji

przyjmuje w pok. nr 2, w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach 7:30 - 15:00
tel. 57325919171 362 17 88 wewn. 6 lub 7, tel. 71 362 28 61 wewn. 6 lub 7

Dział eksploatacji

> utrzymanie porządku i czystości, wywóz odpadów komunalnych, interwencje w przypadku naruszenia przepisów

utrzymanie porządku i czystości - przyjmuje w pok. 1, w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach: 7:30 - 15:00
tel. 71 362 17 88 wewn. 4, tel. 71 362 28 61 wewn. 4 lub 519489412.

Zakres obowiązków:
- sprawy utrzymania porządku i czystości
- wywóz odpadów komunalnych
- interwencje w przypadku naruszenia regulaminu porządku domowego
- interwencje w sprawach naruszania przepisów ppoż, sanitarnych i kodeksu drogowego

Dział techniczny:

> sekcja umów i planowania
planowanie remontów, kosztorysy inwestorskie, przetargi, sporządzanie umów

przyjmuje w pok. nr 4 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:00
tel. 71 362 17 88 wewn. 6, tel. 71 362 28 61 wewn. 6,          

Zakres obowiązków:
- planowanie remontów
- przygotowanie kosztorysów inwestorskich
- przeprowadzanie przetargów i konkursów ofert
- weryfikacja kosztorysów ofertowych
- sporządzanie umów
- kontrola wykonania umów remontowych

> sekcja inspektorów
zlecanie napraw, kontrola i odbiór napraw, weryfikacja kosztorysów, przeglądy techniczne

obsługa konserwacji i remontów przyjmuje w pok. nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki, w godzinach: 7:30 - 15:00
tel. 71 362 17 88 wewn. 3, tel. 71 362 28 61 wewn. 3Zakres obowiązków:
- zlecanie napraw i prac konserwacyjnych oraz usuwaniem awarii
- przeprowadzanie wizji technicznych
- kontrola i odbiór prac naprawczych
- przeprowadzanie obmiarów i weryfikacja kosztorysów
- przeprowadzanie przeglądów technicznych

> sekcja osiedli developerskich
obsługa techniczna osiedli developerskich

obsługa techniczna przyjmuje w Punkcie Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:00
tel. 71 362 17 88 wewn. 2, tel. 71 362 28 61 wewn. 2, kom. 605 454 139
- obsługa techniczna WM "Osiedle Spiżowe"  tel. 605 454 139
- obsługa techniczna WM "Mosiężna"  tel. 512 589 275
- obsługa techniczna WM "Mozaika"    tel. 605 454 139

Opiekunowie osiedli developerskich:
- opiekun WM "Skrzydlata"   tel. 605 454 139
- opiekun WM "Klasztorna"   tel. 605 454 139
- opiekun WM "Kamieńskiego"  tel. 605 454 132
- opiekun WM "Pod Platanami II"   tel. 605 454 132
- opiekun WM "Pod Platanami III"  tel. 605 454 132
- opiekun WM Hermanowska  tel.   603560254, 511418612      

- opiekun WM Poświęcka  tel. 605 454 132

- opiekun WM Platany IV  tel. 605454132

- opiekun Czartoryskiego  tel. 605454132, 605454139, 603560254, 

- opiekun Sarbinowska  tel.  603560254, 506704004, 511419116


Zakres obowiązków:
- obsługa techniczna
- przeprowadzanie wizji technicznych
- ustalanie zakresu prac
- kontrola wykonania i odbiór prac
- weryfikacja kosztorysów
- ustalanie terminów i sposobów usuwania usterek

© 2024 "ADMIROM-5" Sp. z o.o. | Zaloguj się | | Zarejestruj | Systemy CMS Telvinet.pl