USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

 WSPÓLNOTY

Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Brązowa, Grabiszyńska, Grochowa, Jemiołowa, Kłośna, Lubuska, Lwowska, Ołowiana, Oporowska, Pereca, pl. Pereca, Skwierzyńska, Spiżowa, Stalowa, Szczęśliwa, Żelazna. Zarządzamy i administrujemy także osiedlami deweloperskimi.

BEZPIECZEŃSTWO

Sąsiedzka pomoc - jak to robić ???

 • kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali - dzwoń na Policję !
 • kiedy zobaczysz nieznajomego, próbującego otworzyć drwi u sąsiada, a wiesz, że go nie ma w domu - dzwoń na Policję !
 • posiadaj numery telefonów sąsiadów aby w sytuacji zagrożenia móc ich powiadomić i wspólnie podjąć działania jeśli przypadkowo staniesz się świadkiem napadu lub zauważysz, że komuś może grozić niebezpieczeństwo - dzwoń na Policję !
 • jeśli zauważysz nieprawidłowo parkujące pojazdy blokujące wyjście z budynku lub drogi przeciwpożarowe - dzwoń na Policję!
 • jeżeli zauważysz osoby dewastujące drzwi lub klatkę schodową - dzwoń na Policję!
 • swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania zgłoś w Radzie Osiedla przy ul. Lwowskiej 43

Nie obawiaj się, że Twój sygnał będzie źle odebrany. Policja potrzebuje naszej pomocy, aby móc nas efektywnie chronić.

Telefony:

> Pogotowie instalacyjne elektryczne i wod-kan: 713486511;

    713485314

> Pogotowie elektryczne od godz. 16.00 do 8.00 rano:

    502278700

> Policja: 997, 112
> Telefon Zaufania - bezpłatna infolinia: 800 283 10 07
> Komenda Wojewódzka Policji: 71 344 48 67

> Rada Osiedla Gajowice
ul. Lwowska 43, 53-515 Wrocław, tel. 71 361 18 49
dyżury radnych: wtorek i piątek 16:00 - 18:00

> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław, tel. 71 770 22 22

AKTY PRAWNE

Podstawą naszego działania są następujące akty prawne:

 • Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku prawo o działalności gospodarczej wraz z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 3 lipca 1998 roku o zamówieniach publicznych
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 roku - o zobowiązaniach podatkowych
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku - o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane ze zmianami
 • Ustawa z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Działamy również w oparciu o aktualne uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzenia Prezydenta Wrocławia.
Powyższe pozycje są do wglądu w naszej siedzibie.

© 2024 "ADMIROM-5" Sp. z o.o. | Zaloguj się | | Zarejestruj | Systemy CMS Telvinet.pl